En dernière analyse….. بالفلاقي

with Aucun commentaire

ملخر و بالفلاقي أنا نتصور و أنو ما نجمو نخرجو من هالورطه متاع الفن المعاصر و من تعليم ديزاين حايرين في إيجاد علاقة إبداعية بينو و بين الصناعات التقليدية إلي باركة عليها التصورات الإيديولوجية متاع الإداره الجاهلة بطبيعة القطاع إلي تشرف عليه إلا ما تكون عندنا الشجاعة و الوعي العملي إلي خلى مارسيل يدخل البوالة للمتحف و يحل فلة في مفهوم الفن. نحب الرسامين التوانسة المعاصرين للرسامين متاع البلدان المتقدمه يوليو معاصرين لرواحهم و لشعبهم ويعودو يفكرو في الغاية من تقديسهم الغير النقدي لمقولات الفن المعاصر  » العالمي » و يتلهاو بالبحث عن مفهوم معاصر تونسي يجعلهم يجددو الفنون التقليديه التونسية على ضوء الإكتشافات العلمية المتقدمه و يطيحو الحيوط الوهمية بين الصناعات المدعوة تدهورا بالتقليدية والفن التشكيلي التعبيري و فنون التصميم و الهندسه المعماريه.

Répondre